Djelatnost:Osnovna djelatnost tvrtke je građevinsko projektiranje uz objedinjavanje cjelokupne dokumentacije (projekti struje, vode, grijanja) za sve vrste građevina u sklopu čega nudimo slijedeće usluge:

 - izrada projektne dokumentacije*:
    - za individualnu stambenu gradnju,
    - za višestambene zgrade,
    - za industrijske građevine,
    - za javne zgrade,
    - za objekte infrastrukture (ceste, vodovode, mostove),
 - izrada troškovnika (za kredite),
 - nadzor pri građenju,
 - građevinsko vještačenje.

   *Dokumentacija podrazumjeva: 
     - idejne projekte i idejna rješenja (lokacijska dozvola), 
     - glavne projekte (građevinska dozvola), 
     - izvedbene projekte (dokumentacija za građenje, radionički nacrti, planovi armature).